Des de la nostra agència de detectius privats podem ajudar a resoldre els dubtes sobre la dona de la neteja o dels empleats que té contractats al seu domicili com a servei domèstic, vigilància o cuidadors mitjançant la col·locació de càmeres i micròfons ocults on aquestes proves podran ser usades legalment davant d’un judici.

Principals dubtes sobre el servei domèstic

Les principals conductes que solen quedar en entredit són les següents:

  • La possibilitat que puguin estar robant, ja siguin diners, joies o altres objectes.
  • Les no devolucions sobre les compres realitzades de forma diària en alimentació i altres productes necessaris per a la casa.
  • Que no es realitzin part de les seves obligacions o la totalitat d’aquestes, dedicant aquest temps a fer altres activitats o, simplement, quedar-se al domicili sense fer res.
  • Que no es faci l’horari estipulat per contracte, sinó que abandoni el domicili abans de l’hora de finalització de jornada.
  • Que convidi a amics o familiars en la seva absència fent ús del seu habitatge i béns personals per al seu propi ús i gaudi.
  • Que hagin de fer-se càrrec, durant alguna franja del seu horari, de menors o gent gran i que per diferents motius s’hagin sospites que el tracte dispensat cap a aquests pogués no ser el més adequat.

Com l’ajuda un detectiu privat a sortir de dubtes sobre el servei domèstic

La forma més habitual de resoldre aquest tipus de problemàtiques és mitjançant un control d’observació dels comportaments de la persona en qüestió.

Com fàcilment és que gran part d’aquestes accions es donen en l’àmbit privat del domicili, és necessària la instal·lació de microcàmeres de vigilància i altres artefactes d’alta tecnologia. D’aquesta manera, podríem aflorar, sempre dins de la legalitat, alguns fets o conductes que de cap altra manera podrien veure la llum.

Una bona planificació i gestió d’un assumpte tan íntim podria fer-nos evitar problemes majors en el futur.

Des d’Axioma detectius a Barcelona volem ajudar-te a solucionar un problema tan sensible, alhora que personal, sense aixecar sospites per part del treballador. No dubti en contactar-nos i exposar-nos els seus dubtes gratuïtament.