Les taxes de morositat i les demandes per localitzar un morós a Barcelona augmenten diàriament, de manera que s’han de tenir certes garanties de cobrament a l’hora de realitzar qualsevol tipus de contracte.

Per a això, des d’Axioma detectius privats Barcelona hem creat un protocol on realitzem informes de solvència de futurs socis, clients i arrendataris en els quals detallem els antecedents com a pagador del client i la capacitat de crèdit i pagament de la mateixa.

Com m’ajuda un detectiu privat a localitzar un morós?

Començaríem per localitzar el deutor:

  • Mitjançant una nota informativa al registre de mercantil i/o de propietats;
  • O començant una investigació pròpia del subjecte a l’efecte de poder notificar la demanda personalment.

Perquè es reconegui un morós i poder interposar una demanda hi ha d’haver en possessió de les dues parts un document legalment reconegut que obligui a la part deutora a realitzar uns pagaments en concepte de contractes de crèdit, contractes de serveis, contractes d’arrendament, escriptures hipotecàries , etc.

Problemes freqüents amb persones o empreses que deuen diners

Algunes de les següents argúcies tenen com a objectiu dificultar al creditor del deute el cobrament lícit de la mateixa:

Fugida del morós

Durant el transcurs d’alguns processos d’impagament ens trobem en alguns casos amb la desaparició del morós. És a dir, desapareix del mapa per no ser requerit i haver de fer front a les seves obligacions de pagament.

Ocultació de béns del morós

El problema habitual és l’ocultació de béns del morós ja que, si no té propietats al seu nom, dificultaria la possibilitat de cobrar el deute mitjançant procediments d’embargament.

Insolvències fictícies d’un morós

La manipulació en els comptes tant d’una persona física com d’una empresa és una de les pràctiques que més fan servir els morosos. Hi ha grans professionals que es dediquen a “maquillar” els balanços de les societats amb un únic objectiu aparentar una situació econòmica molt negativa.

No dubti en contactar amb nosaltres per exposar el problema. T’assessorarem de la millor manera possible.