Què és la pensió alimentària

En l’àmbit de les separacions o divorcis quan se li atorga la guàrdia i custòdia a un dels progenitors, l’altre sol veure obligat a ingressar mensualment una quantitat econòmica a l’altra part per tal de poder garantir les necessitats bàsiques dels menors.

Aquestes quanties són assignades per un jutge, en funció dels ingressos que té el progenitor obligat a abonar-la.

I si el meu fill és major d’edat?

Si el fill és major d’edat es tindrà en compte la seva ocupació, analitzant si està estudiant o treballant. Si és el cas podria considerar l’absolució de la pensió d’aliments.

Incompliments de la pensió d’aliments

L’impagament de la pensió alimentària és un delicte i la pena per no pagar la pensió d’aliments pot ser des d’una multa fins a la pena de presó.

Les formes d’incompliments més habituals:

  • Abonament d’una quantitat econòmica inferior a l’establerta;
  • Abonament de la quantitat fixada fora del temps establert;
  • Impagament de la totalitat de la quantitat obligada a abonar (sempre que aquest impagament sigui de 2 mensualitats consecutives o de 4 mensualitats dins d’un mateix any, independentment de si són consecutives o no).

Algunes de les raons o excuses per les que el progenitor no compleix amb aquestes obligacions pot venir derivades d’una mala situació econòmica, també la desocupació o el cobrament d’un subsidi escàs.

Pot ser també una mesura de pressió o xantatge per aquest excònjuge o la possibilitat que aquest hagués iniciat una nova vida amb una altra parella i l’existència d’altres fills als quals mantenir.

Tot i així, sigui quina sigui la situació del progenitor i si aquesta ha canviat substancialment, podria sol·licitar-se la revisió de la mateixa, però mai negar-se o simplement no abonar aquesta manutenció, ja que és de caràcter prioritari.

Situacions i solucions sobre els impagaments de pensió d’aliments

Sabem que l’incompliment d’aquestes mesures és molt freqüent, és per això que la part afectada sovint ha d’acudir a un detectiu privat qualsevol que sigui l’excusa que presenti la seva exparella o excònjuge amb intent de justificar l’impagament.

Algunes de les situacions que ens hem trobat amb aquest tipus de casos és l’ocultació d’ingressos o el treballar sense estar donat d’alta a la seguretat social, acordar amb l’empresa el cobrament d’una part del salari o la totalitat del mateix en metàl·lic.

Aquestes pràctiques són exemples també d’insolvència fingida i, per tant, delictes.

Com t’ajuda un detectiu amb la pensió d’aliments

Des de la nostra agència de detectius a Barcelona entenem el que realment significa un problema d’aquesta magnitud en el seu dia a dia, per això et convidem a que contactis amb nosaltres per poder valorar objectivament el teu cas i oferir-te la millor solució a les teves necessitats.