Persona amb diversitat funcional o discapacitada

A molts de nosaltres ens agradaria que fos l’entorn més proper qui oferís la cura i la merescuda atenció que requereix un familiar amb dependència o diversitat funcional.

La realitat és que sovint ens veiem desbordats per aquesta situació i necessitem d’ajuda externa per satisfer les necessitats de la nostra persona propera.

La figura d’aquest cuidador ha de ser una persona que transmeti la suficient confiança com per cedir-li per un temps determinat la cura del nostre ésser estimat. A més, és molt important que empatitzi amb ell / ella i que tingui en compte les seves emocions i sentiments.

Ha de ser capaç, en definitiva, de proporcionar-li el major grau de qualitat de vida possible.

Arribats a aquest punt, és convenient consensuar l’elecció del cuidador, ja que serà la persona atesa per l’esmentat cuidador.

Elecció del cuidador

L’ideal en aquests casos seria fer-li coneixedor dels hàbits i costums de la persona, per així no alterar en excés el ritme de vida d’aquesta.

Sabem que cuidar i atendre una persona amb diversitat funcional o discapacitat no és una tasca fàcil. Requereix d’una bona dosi de dedicació i esforç tant a nivell físic com emocional, que recau directament sobre el cuidador.

Per aquest motiu, la professionalitat i l’experiència de l’assistent en aquest sector són claus per evitar possibles situacions desagradables tant per al atès com per al seu entorn més proper.

Prova d’això, pot ser per exemple la falta d’atenció, l’abús o el maltractament i fins i tot els robatoris per part de cuidadors d’alguns dels seus béns, als quals els seus familiars els han dipositat tota la seva confiança.

Com ajuda una detectiu amb persones discapacitades

Si sospita que algunes d’aquestes circumstàncies es poguessin estar donant o ha observat alguns comportaments estranys per part de l’assistent, no dubti en contactar amb nosaltres.

La ràpida detecció d’aquest tipus de situacions pot evitar que l’impacte tant en el familiar com a la resta de persones properes sigui el menys lesiu possible.

No deixi que un dubte així li turmenti molt més i exposi’ns la situació, nosaltres li exposarem les possibles formes d’abordar-la i l’ajudarem a descobrir tots aquells comportaments que generin dubte en la seva família. Creiem plenament en la detecció precoç de situacions d’aquesta índole per no lamentar situacions molt difícils de solucionar transcorregut un temps d’haver-les patit.