Què és l’assetjament laboral o “mobbing”

El “mobbing” és tot aquell tracte hostil o vexatori a què se sotmeti a una persona en l’àmbit laboral de forma sistemàtica i li produeixi problemes a nivell professional i/o psicològic, com ara rebre assetjament d’un cap, assetjament físic d’un company de treball, o rebre WhatApps amenaçadors o sexuals, o correus electrònics fora de l’horari laboral.

Amb aquest tracte degradant es pretén, principalment, que la víctima abandoni de forma voluntària o per malaltia seu lloc de treball.

Aquest tipus de comportaments són molt greus i segons l’ordenament jurídic actual ens trobem davant la infracció d’infinitat d’articles de diferents Reglaments i lleis. Tant el Codi Penal com la Constitució Espanyola condemnen aquest tipus de praxi en alguns dels seus articles castigant-amb penes de fins a 6 mesos i 2 anys de presó.

L’assetjament laboral o Mobbing és considerat com una situació de vulneració de drets recollits també en l’Estatut dels Treballadors, així com en el Codi Civil.

Com veiem, aquest problema del “mobbing” no és un fenomen desconegut, de fet, està recollit i protegit en moltes lleis i reglaments. És d’una gravetat extrema i no hem de permetre que segueixi formant part del dia a dia d’algunes empreses.

Com classificar els tipus de “mobbing”

Assetjament laboral o “mobbing” per part del teu cap o superior

Ens trobem davant d’un supòsit agreujat, ja que se suposa que aquest ha de garantir la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats de l’activitat laboral. Per tot això, seria gravíssim que qui hagi de vetllar pel normal desenvolupament de l’activitat laboral fora qui produís el greuge d’un els seus empleats.

Assetjament laboral o “mobbing” per part un company de treball

Se li poden exigir responsabilitats tant per la via civil com per la penal i, a més, se li podria demanar explicacions a l’empresari. No oblidem que és ell qui ha d’adoptar les mesures necessàries per prevenir aquest tipus de situacions o bé, actuar un cop l’assetjament s’hagués iniciat.

Com t’ajuda un detectiu de Barcelona amb l’assetjament laboral

Per això des Axioma Detectius, t’ajudarem a tractar, orientar en tot moment i sobretot a provar de la manera més contundent possible la comissió d’aquestes conductes per part de l’assetjador, amb la intenció que recaigués amb la major contundència possible tot el pes de la llei.

No tinguis por i truca’ns sense compromís per abordar aquest assumpte amb la major discreció, efectivitat i rapidesa possible.