El subarrendament no consentit és el relloguer d’una part de l’habitatge sense el consentiment explícit i per escrit de l’arrendador.

El relloguer de pisos o habitacions és un fenomen en auge en les societats modernes, sobretot a les grans ciutats, com a causa de la situació econòmica que viu una gran part de la població.

Com no pot ser menys, en la nostra agència de detectius a Barcelona vam rebre freqüentment la visita de molts propietaris que es troben amb aquesta situació i volen poder demostrar-ho legalment per poder finalitzar el contracte d’arrendament.

Relloguer legal sí, però amb condicions

El subarrendament o relloguer d’una part d’un pis o casa és legal actualment. Així ho recull l’Art. 8 de la LAU, sempre que el relloguer sigui una part de l’habitatge i que el consentiment de l’arrendador sigui per escrit. A més s’ha de donar la condició exposada en l’Art. 2.1 de la LAU:

Es considera arrendament d’habitatge l’arrendament que recau sobre una edificació habitable la destinació primordial satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari.

Article 2. Arrendament d’habitatge.

Com podem veure, s’han de donar una sèrie de requisits per poder rellogar un pis i, per la nostra experiència com a detectius, ja sabem que això no succeeix en moltes ocasions.

Sotsarrendar una part o cedir un habitatge en la seva totalitat sense el consentiment del propietari és una de les infraccions de la Llei d’Arrendaments Urbans més habituals.

Com pot ajudar-te un detectiu si el teu inquilí relloga el teu habitatge

Investigar fraus en els contractes de lloguer d’habitatge és una de les casuístiques més habituals del nostre sector i demostrar que s’estan produint aquestes pràctiques és tasca nostra com detectius privats.

Un cop demostrat, haurem de decidir quina via volem seguir, si la conciliació amb l’inquilí o bé interposar directament una demanda als tribunals.

Si ets propietari i creus que al teu domicili s’està duent a terme alguna d’aquestes pràctiques sense que t’hagi comunicat prèviament contacta amb nosaltres, t’assessorarem i donarem amb la solució.

El nostre equip de detectius privats a Barcelona demanarà totes les proves legals necessàries per poder acreditar un sotsarrendament o relloguer il·legal per poder, així, extingir el contracte d’arrendament.