Casa no habitada en Barcelona con contrato de renta antigua
Vivenda no habitada a Barcelona amb contracte de renda antiga

El no fer ús o no habitar de forma permanent l’habitatge llogat és una de les infraccions dels contractes de renda antiga més habituals. Són molts els inquilins que, aprofitant que conserven una renda molt baixa, aguanten el màxim temps possible el lloguer d’un habitatge, ja sigui per gaudir-lo de forma intermitent o gairebé habitual.

Això succeeix per diversos motius:

  • Les rendes antigues van ser fixades fa molts anys per diferents polítiques socials, per facilitar l’accés a l’habitatge i romanen intactes, és a dir, no s’han vist alterats els seus imports des de llavors.
  • La impossibilitat de revisar i augmentar la quantitat d’aquesta renda, per part del propietari, es troba “blindat” per la LAU.
  • Impossibilitat o dificultat de demostrar per part de l’arrendador alguns incompliments de la llei d’arrendaments urbans, sense l’ajuda d’un detectiu privat

Com t’ajuda un detectiu amb el no ús de l’habitatge

Doncs bé, com fa referència l’article 62 de la LAU de 1964:

Quan l’habitatge NO estigui ocupat durant més de sis mesos en el curs d’un any o el local o negoci romangui tancat per termini igual, llevat que la desocupació o tancament obeeixi a justa causa.

Secció 3 de l’article 62 de la LAU de 1964

Com veiem, s’entén que el NO ús de l’habitatge o de local, és causa de rescissió de contracte d’arrendament. Ara bé, els tribunals són bastant meticulosos a l’hora d’admetre les proves tinguin com a finalitat acreditar aquest tipus de situacions, ja que està en joc un dels drets més protegits per la llei, que és l’accés a l’habitatge.

És per això que cal ser molt curós amb totes les proves a recopilar, com aconseguir-les i com plasmar-les i presentar-les davant jutges i tribunals. Axioma Detectius Barcelona ​​estem especialitzats en aquest tipus d’investigacions i a la posterior ratificació en seu judicial.

No dubti en contactar-nos si creu que el seu habitatge o local arrendat es troba buit o desocupat. T’assessorarem i t’ajudarem a poder acreditar-ho amb totes les garanties legals i la seva futura admissió per part dels tribunals de justícia.