Solucions legals per infraccions de la LAU

Experts en infraccions d'arrendaments urbans a Barcelona


Si bé en molts casos d'incompliment de la LAU són molt evidents, en presentar les proves corresponents els tribunals són una mica escrupolosos en la seva valoració. És per aquest motiu que aconsellem que no siguin els propietaris qui intentin resoldre el problema.

Els informes aportats per detectius privats són molt més contundents, eficaços i clars en exposar detalladament tota la informació que requereixen els tribunals per als incompliments de la LAU. Si no és així, és possible que com a arrendador et trobis amb problemes per extingir la relació contractual amb els teus inquilins.


Solucions que oferim per a la LAU


Casa no habitada a Barcelona amb contracte de renda antiga

No ús de l'habitatge

El fet de no habitar una vivenda de forma habitual existint un contracte de lloguer de renda antiga en vigor és motiu suficient per resoldre el contracte d'arrendament.

El teu inquilí no viu a l'habitatge?
Habitació de Barcelona rellogada il·legalment que investiga un detectiu

Sotsarrendament no consentit

El relloguer d'un habitatge sense el consentiment explícit del propietari és causa justificada per a rescindir el contracte de lloguer.

El teu inquilí relloga habitacions?

Habitatge de Barcelona que realitza activitats il·legals

Activitats il·legals

Dur a terme activitats il·legals o simplement no permeses explícitament en el contracte de lloguer pot donar lloc a la resolució del mateix.

Persona que cedeix el seu habitatge de Barcelona a una tercera persona sense l'autorització del seu propietari

Subrogació il·legal

Cedir un pis o casa de lloguer a un tercer sense complir una sèrie de requisits pot donar lloc a l'extinció d'aquest contracte.


parallax background

Alguna pregunta?

Si veus que el teu cas no es troba reflectit en els nostres serveis principals fes-nos-ho saber, trobarem la solució.