Què és el crèdit horari sindical

El crèdit sindical és tot aquell temps destinat a exercir les funcions pròpies del sindicat per part de les persones que dins d’una empresa vetllen pels drets laborals de tota la plantilla. Aquests són els representants sindicals o sindicalistes.

La Constitució espanyola estableix que l’activitat que realitzen els representants dels treballadors ha d’estar regulada per poder garantir el desenvolupament de les seves funcions de forma lliure.

Abús del crèdit horari sindical

L’ús del temps que els sindicalistes tenen per exercir les seves obligacions ha d’estar justificat i en cap cas s’hauria excedir.

En els casos en què el representant dels treballadors fa ús d’aquest temps per a fins diferents dels de les seves funcions, pot estar cometent un abús i per tant es podria procedir a l’acomiadament d’aquest treballador de forma procedent.

La transgressió de la bona fe contractual n’hi ha prou per a l’extinció del contracte laboral.

Hem d’afegir, per l’experiència que tenim, que l’acomiadament d’un representant sindical o sindicalista sol ser una mica més complex que el d’un treballador comú. De totes maneres, sí que es pot dur a terme si es donessin 3 requisits:

  • Ús indegut del crèdit horari sindical;
  • L’abús sigui habitual;
  • L’abús de l’ús del crèdit sigui manifest.

Acreditar l’abús d’un sindicalista

L’única manera que existeix per demostrar aquest tipus de conductes és mitjançant un dispositiu de seguiment exhaustiu sobre el subjecte en qüestió. Aquestes accions s’han de dur a terme per detectius privats experimentats.

Si el sindicalista fa servir les seves hores sindicals per a realitzar activitats de la seva vida personal com ara realitzar compres particulars, portar els nens a l’escola o practicar esport, seria més que suficient per a procedir a l’acomiadament de forma procedent.

Ara bé, totes aquestes conductes haurien de quedar ben reflectides en un informe de qualitat, el qual pogués demostrar l’abús en l’ús indegut de les seves hores sindicals, que aquest abús fos habitual i que aquest fos clar i manifest. La continuïtat en aquest tipus d’actes és fonamental a l’hora d’acudir a instàncies judicials, en cas de necessitat.

Des de la nostra agència de detectius a Barcelona t’instem a que contactis amb nosaltres si consideres que algun dels representants sindicals o sindicalistes de l’empresa pogués no estar complint amb les seves obligacions.