Dubtes sobre la baixa laboral d’un treballador?

La baixa laboral és un dret del treballador i es deu a la incapacitat temporal de treballar, independentment del tipus que sigui, causada per una malaltia o per un accident laboral.

La realitat d’aquesta situació en els nostres dies és que el frau per baixes laborals a Espanya augmenta i els detectius privats som de les poques eines amb què compten les empreses per detectar les baixes laborals fingides.

Així doncs, la contractació dels serveis d’un detectiu pot ajudar-te a provar una falsa baixa laboral.

L’estatut dels treballadors marca expressament que l’assalariat incapacitat temporalment ha de col·laborar de forma activa en la seva recuperació i per tant no pot realitzar treballs incompatibles amb el seu estat durant la baixa.

Quan un treballador fingeix una baixa laboral o realitza activitats incompatibles està cometent un frau. Si això s’investiga i es demostra, el treballador incorre en faltes molt greus les conseqüències poden ser l’acomiadament procedent sense indemnització o la suspensió del sou i feina d’11 a 60 dies.

Per poder denunciar una baixa laboral fingida, l’empresa necessita aportar proves legals que ho acreditin.

Com demostrar una baixa laboral falsa amb un detectiu privat

Contractant els serveis d’un investigador privat, ja que és l’únic capacitat legalment per provar els fets i lliurar les proves legals pertinents al Tribunal Superior de Justícia.

Per què és un dels serveis més sol·licitats

Al final, l’empresa s’adona que el mantenir un frau d’una baixa laboral fingida costa molt, no només a nivell econòmic si no els costos en recursos humans, formació de nous empleats que cobreixin els llocs de baixa, temps, ambient laboral…

Recórrer als nostres serveis significa optar per l’obtenció de proves legals que avalin el frau d’aquesta baixa laboral, acabant amb els costos que suposen una baixa laboral fingida.

Segur que tenim una solució al teu problema. Així que no dubtis en contactar-nos sense cap compromís.