Problemes amb el rendiment laboral d’un empleat

Si en alguna ocasió els hem supervisat, sabem que la gestió comercial no només es mesura pel resultat de les vendes finals, sinó per altres factors com ara les visites realitzades, la prospecció de potencials clients, el nombre de cancel·lacions, etc., que atorguen de bon rendiment a un comerç.

Com aconseguir uns bons objectius per a l’empresa

Com sabem que sempre és difícil mesurar el rendiment laboral d’un treballador primer hem de tenir clares quines són totes aquestes funcions que faran possible el compliment dels objectius finals.

Per tant, si tenim un control més qualitatiu sobre l’activitat i del rendiment del treballador, podrem anticipar-nos als moments de baixa activitat individuals, i detectarem, de forma primerenca, l’incompliment de les funcions, en aquest cas, d’un dels nostres comercials.

És a dir, si els consums, despeses en desplaçaments o rutes realitzades no s’ajusten a les operacions comercials, l’ocupador podrà prendre mesures de control per comprovar l’activitat real del mateix.

Alguns dels casos més comuns per part del treballador

  • Inici de la jornada més tard de l’estipulat. Pot derivar per exemple de la no necessitat real de fitxar a l’empresa.
  • Justificar certs consums de combustibles, peatges, menjars, etc. a l’empresa, fent veure a l’ocupador que l’activitat realitzada és activa i constant i que pugui justificar, per un temps raonable, el baix rendiment del treballador.

Com podem detectar un baix rendiment laboral

Tant en aquests supòsits com en altres, s’hauria de controlar l’activitat del treballador a fi d’esbrinar l’activitat real d’aquest, comprovant les rutes realitzades, el nombre de clients visitat en un període de temps i en funció de les proves obtingudes, prendre una decisió o una altra. Totes aquestes accions només poden dur-se a terme mitjançant el treball de detectius privats, d’una banda per un tema legal i, per l’altre, per la seva complexitat.

El deure de diligència del treballador i el deure de bona fe són els principis bàsics recollits en l’Estatut dels Treballadors i el seu incompliment pot donar peu a l’ocupador a imposar sancions o fins i tot l’acomiadament procedent.

Des Axioma Detectius a Barcelona, t’ajudem a prendre les mesures més adequades possibles al teu cas concret si sospites que algun dels teus empleats no està complint amb les seves obligacions.