Què és l’absentisme laboral

Es tracta de l’absència o abandonament del lloc de treball en horari laboral dins de la jornada estipulada en el seu contracte, generant problemes importants d’organització, previsió i rendiment en l’activitat normal d’una empresa.

Per exemple, absentant-se repetidament del seu lloc de treball, provocant una parada a la maquinària, o bé interrompent i alentint l’activitat en una cadena de producció.

Com repercuteix en l’empresa l’absentisme laboral d’un treballador

Segons xifres oficials, estadístiques elaborades per l’INE, l’índex d’absentisme laboral a Espanya ha anat creixent des de l’any 2009.

En funció de les causes que porten al treballador a absentar-se al seu lloc de treball podem diferenciar tres tipus d’absentisme laboral:

  • Absentisme laboral previsible i justificat: És aquell format per tots aquells permisos legals retribuïts, malalties comunes o accidents de treball que fan que l’absència sigui justificada i notificada a l’empresa amb la previsió que les circumstàncies permetin.
  • Absentisme laboral no previsible i sense justificació: Manca o abandonament del lloc de treball sense autorització de l’empresa.
  • Absentisme laboral presencial: És aquell treballador que acudeix al seu lloc de treball en el marc de la seva jornada laboral, dedicant aquest part del temps a realitzar activitats diferents a les seves obligacions.

Com ajuda una detectiu a detectar possibles absentismes laborals

La investigació d’aquestes absències laborals per part de detectius privats degudament habilitats pot reduir els costos que això pot generar a l’empresa o al seu cap.

L’única forma de detectar-lo i constatar aquests comportaments és mitjançant un control d’observació de l’individu en concret.

Un cop analitzat, es valorarà si pot resultar rendible d’una forma o altra el investigar al treballador.

Contacta amb nosaltres i, com a Detectius privats a Barcelona, t’ajudarem a aconseguir les proves suficients per demostrar un absentisme laboral injustificat d’un treballador que no està actuant de bona fe i està perjudicant, amb el seu comportament, al bon funcionament de l’activitat empresarial.