Què és la investigació o recerca Patrimonial

Aquest tipus d’investigacions serveixen per detectar els béns, tant mobles com immobles, que posseeix una persona o empresa. Habitualment l’ocultació o aixecament de béns es dóna quan una persona pretén evadir un deute.

Aquestes cerques solen ser complexes i necessiten de mitjans i bons professionals de la investigació per obtenir la informació necessària, per solucionar el problema que se li planteja al creditor.

A més, l’ocultació de patrimoni o aixecament de béns està castigat al nostre país, segons la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

Quan fer una investigació patrimonial

És convenient realitzar aquesta investigació en el moment en què es trobi, per exemple en una situació d’impagament, ja sigui per part d’un particular, soci o empresa. És també recomanable plantejar-la abans d’iniciar un procedmiento judicial amb el deutor.

D’aquesta manera, es pot arribar a comprovar la solvència d’aquest i projectar les vies útils per aconseguir saldar aquesta situació.

Poder demostrar una insolvència fingida o fraudulenta és fonamental per poder recuperar el deute posteriorment.

Mencionamos a continuación algunos de los ejemplos más comunes en los que se recomienda realizar una investigación patrimonial:

Investigació patrimonial per impagament

L’impagament d’un deute és el cas més recurrent i que venim esmentat en línies anteriors. La situació d’impagament es dóna, per tant, quan algú que ha contret un deute no ha procedit a realitzar els pagaments corresponents. Per això, és interessant conèixer, al més aviat possible, quina és la solvència del nostre deutor.

D’aquesta manera, ens evitarem un altre tipus de tràmits enutjosos i comprovarem les veritables possibilitats de pagament per part d’aquest.

Si després de la verificació d’aquesta informació el deutor es declara insolvent, la llei actual atorga fins a un total de 5 anys per pagar allò que es deu.

Investigació patrimonial de família

Les investigacions patrimonials dins l’àmbit familiar solen dur-se a terme quan hi ha un determinat procés judicial. Per exemple, davant d’un divorci, quan està en procés la sol·licitud d’una pensió compensatòria.

En aquests casos, se sol necessitar certa informació vinculada als ingressos de la parella per provar que realment pugui existir cert desequilibri econòmic d’un dels cònjuges en relació a la situació que tenia durant el matrimoni.

També, dins de l’àmbit familiar, hi ha el tema de les pensions en el cas d’estar en procés de fixar una pensió d’aliments, quan hi ha menors a càrrec d’un dels progenitors.

Resulta interessant revisar si les pensions d’un cap a un altre són justes i acords a la realitat en vista que en alguns casos, els detectius hem de treure a la llum un seguit d’ingressos o patrimoni ocult.

Investigació patrimonial per herències

Vinculat també a les relacions familiars, apareix la investigació patrimonial quan està en disputa una herència. Aquest tema pot resultar ser conflictiu per al conjunt dels hereus amb el que és convenient abordar-lo amb l’ajuda de professionals.

En alguns casos s’ha donat la situació que apareixen a les voluntats del mort persones de les que no es tenia coneixement, ja sigui per tractar-se de fills fora del matrimoni o persones alienes a la família. La feina d’un detectiu pot proporcionar molta informació relacionada amb el patrimoni moble i immoble dels hereus juntament amb la localització de persones.

Contacti amb el nostre despatx de Detectius privats a Barcelona, i realitzarem aquest tipus d’investigacion amb la major de les diligències, per així no deixar cap possibilitat al fet que qui intenti evadir un deute ho tingui molt difícil.