Què és la pensió compensatòria

És aquella quantitat de diners que ha estat fixada (possiblement en sentència judicial), la qual obliga a un excònjuge a pagar a l’altra part per un desequilibri econòmic patit durant el matrimoni pel simple fet de no haver estat treballant.

En cas de divorci es fixa una durada d’aquest pagament cap a la persona afectada fins que aquesta pugui veure resolta o com a mínim millorada la seva situació econòmica.

Per fixar aquesta durada i la quantia dels jutges tenen en compte aspectes relacionats tant amb la part obligada a pagar com de la vida personal del beneficiari:

  • Els ingressos i nivell adquisitiu de l’obligat a abonar aquesta quantitat de diners;
  • L’edat;
  • La formació acadèmica;
  • La vida laboral de la persona beneficiada d’aquesta pensió.

Afegir que en casos en què la persona que hagi de rebre aquesta quantia sigui d’una edat avançada es podria fixar per temps indefinit. A l’espera de revisió un cop transcorregut un temps.

També hem de saber que, en cas de mort de la persona obligada a pagar aquesta pensió, l’excònjuge cobraria pensió de viduïtat durant la durada que estableixi el dret al cobrament d’aquesta quantitat econòmica.

Incompliments de la pensió compensatòria

Impagament o retard del pagament de la quantitat fixada

L’impagament o retard en l’abonament d’aquesta quantia econòmica dóna peu a la part afectada a sol·licitar per via judicial l’execució efectiva d’aquesta sentència. En els casos en què la part obligada a pagar al·legués una mala situació econòmica es podria investigar aquesta situació si es cregués que hi ha alguna manipulació en l’activitat econòmica o algun tipus d’ocultació dels ingressos reals.

El cobrament de la pensió compensatòria tot i haver vist millorada la situació econòmica de qui tingués dret a percebre aquesta pensió

En els casos en què se segueix percebent una pensió compensatòria sense notificar a instàncies judicials la millora de la situació econòmica, es podria sol·licitar una revisió de la quantitat a pagar o fins i tot de l’extinció d’aquesta quantia.

En ambdós casos la possessió d’un informe que acrediti de forma clara i rotunda les circumstàncies econòmiques tractades en els paràgrafs anteriors és imprescindible. En cas contrari podria ser desvirtuada la nostra versió en seu judicial.

Com t’ajuda un detectiu amb la pensió compensatòria

Des d’Axioma Detectius volem ajudar-te a donar-li llum a la veritat i que únicament s’abonin aquest tipus de pensions d’acord amb les circumstàncies econòmiques reals de cada un dels excònjuges.

Consulta’ns sense compromís, cada cas és diferent.